Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38420
Nhan đề: Cây Đại hoàng
Tác giả: Nguyễn, Văn Hiếu
Từ khoá: Cây Đại hoàng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.28
Tóm tắt: Bài viết mô tả hình dáng, đặc tính cây Đại hoàng. Những phương dược có vị đại hoàng như: Phương đại thừa khí thang, Phương tâm tỳ thang.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38420
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.