Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38427
Title: Bước tiến trong điều trị nhi khoa ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thế Vinh
Keywords: Nhi khoa
Việt Nam
Bước tiến
Điều trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.34-35
Abstract: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, kỹ thuật y sinh hiện đại, y khoa trên thế giới đã có những bước tiến xa trong chẩn đoán, điều trị. Y khoa Việt Nam nói chung, nhi khoa nói riêng cũng có những thành công nhất định trong những năm qua. Tiến bộ trong kỹ thuật chẩn đoán, điều trị giữa các chuyên khoa hay liên chuyên khoa sản – nhi giúp tăng hiệu quả điều trị và kết quả là giảm tỉ lệ tử vong, giảm tỉ lệ bại não, chậm phát triển. Trong đó, liệu pháp tế bào gốc hứa hẹn sẽ là phương pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh hiểm nghèo trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38427
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.