Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3843
Title: Nghiên cứu phân lập andrographolid làm chất đối chiếu từ cây xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees)
Authors: Lữ, Thị Kim Chi
Huỳnh, Tự Thuật
Nguyễn, Ngọc Vinh
Keywords: Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees
Andrographolid
Chất đối chiếu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.49-52
Abstract: Nghiên cứu trình bày các kết quả chiết xuất, phân lập và thiết lập chất chuẩn andrographonid từ cây xuyên tâm liên góp phần phục vụ công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3843
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_217 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.