Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38455
Title: Gặp lại nữ Phó Trưởng ban năm xưa
Authors: Thành Sáng
Keywords: Phó Trưởng ban
Năm xưa
Gặp lại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 10 .- Tr.42-44,75
Abstract: “Từ Bộ Thương mại, quen “mua đầu chợ bán cuối chợ”, về Ban Tổ chức Trung ương, cô được mọi người ủng hộ, dìu dắt, đào tạo thành người làm công tác tổ chức chắc chắn. Cô làm ở Ban tròn 10 năm, từ sau Đại hội VIII đến hết Đại hội X, khi đã 62 tuổi. Ở chỗ khác, có lẽ cô đã nghỉ hưu ở tuổi 56, ngay sau Đại hội IX rồi”. Đó là chia sẻ của cô Chín Hồng (Nguyễn Thị Kim Hồng), nữ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương năm xưa, khi trò chuyện với chúng tôi tại căn hộ chung cư An Khang A, khu An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38455
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.