Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38467
Title: Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020) Văn hóa tổ chức
Authors: Trần, Xuân Đỉnh
Keywords: Tổ chức
Văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 10 .- Tr.94-97
Abstract: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một trong những người học trò xuất sắc và gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Sự nghiệp văn hóa to lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tổ chức, lãnh đạo toàn dân đánh đuổi thực dân trong thời đại mới, giành lại cho nhân dân những quyền sống của con người, một cuộc sống có văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần cùng loài người loại trừ một trở lực lớn trên con đường tiến lên thế giới văn minh, xóa đi một vết nhơ trong lịch sử là chế độ thuộc địa. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Trần Xuân Đỉnh bàn về vấn đề quan trọng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38467
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.