Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3849
Title: Phân tích ABC-VEN thuốc sử dụng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017
Authors: Nguyễn, Sơn Nam
Nguyễn, Trung Hà
Nguyễn, Quỳnh Hoa
Keywords: Phân tích ABC-VEN
Kháng sinh
Viêm
Thần kinh
Tiêu hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.53-56
Abstract: Việc sử dụng thuốc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được nghiên cứu bởi ABC-VEN phân tích 1.232 mục thuốc được sử dụng trong năm 2017. Với tỷ lệ chi tiêu 70/20/10 của nhóm A / B / C là 12,26%; 15,50% và 72,24% vật phẩm được tiêu thụ tương ứng. Trên phân tích, 25,0%, 66,3% và 8,7% thuốc được tìm thấy thuộc nhóm I (AV, BV, CV, AE, AD), nhóm II (BE, CE, BN), nhóm III (CN), tương ứng, chiếm tỷ lệ 74,3%, 24,8% và 0,9% chi tiêu thuốc. Nhóm VA bao gồm 6 loại thuốc kháng sinh, chiếm 5,4% chi phí thuốc và 4 loại ung thư, chiếm 1,1% chi phí thuốc. Trong khi, nhóm NA của 10 loại thuốc, chiếm 3,5% chi phí thuốc, bao gồm thuốc kháng viêm, thuốc thần kinh, thuốc tiêu hóa và thuốc vitamin.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3849
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_279.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.