Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38505
Title: Thành tựu công nghệ số và ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả hoạt động trong doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Thành tựu
Công nghệ số
Kết quả
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Tập. 204, Số 09 .- Tr.25-28
Abstract: Tác động của công nghệ thông tin (công nghệ số) đến công việc của nhân viên kế toán quản trị là một lĩnh vực được thảo luận khá nhiều kể từ khi Burns và Scapens xuất bản bài báo nổi tiếng "Dự án thay đổi kế toán", mô tả cách thay đổi công việc của kế toán quản trị như thế nào. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tóm tắt một số thành tựu phát triển công nghệ thông tin quan trọng và thảo luận về những tác động của chúng đến thông tin quản trị và đánh giá kết quả hoạt động trong doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38505
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.