Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38529
Title: Đánh giá khả năng hấp phụ Ammonia lên đất xám được bổ sung than sinh học có nguồn gốc từ rơm rạ
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Võ, Đình Long
Lê, Thị Thùy Trang
Nguyễn, Thị Phú Quý
Nguyễn, Phương Uyên
Keywords: Đạm NHT
Hấp phụ
Rơm rạ
Than sinh học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 19, Số 02 .- Tr.77-88
Abstract: Than sinh học có khả năng cải thiện độ phì nhiêu cho đất đã nhận được sự quan tâm đáng kể trong phát triển nông nghiệp bền vững. Than sinh học ảnh hưởng đến sự thay đổi N-NH₄⁺ trong đất đã được công nhận. Nghiên cứu khảo sát đặc tính của than sinh học có nguồn gốc từ rơm rạ được chế tạo ở các nhiệt độ khác nhau và khả năng hấp phụ đạm amoni của đất xám (Củ Chi, TP. HCM) được bổ sung than. Rơm rạ sau xử lý được nung ở các nhiệt độ 300, 450 và 600 °C với tốc độ gia nhiệt 10 °C/phút và thời gian tiếp xúc là 2 giờ. Đất (mẫu đối chứng) và đất bổ sung 5% than sinh học sau điều chế được cân bằng với dung dịch NH₄⁺ ở các nồng độ khác nhau. Các tính chất hóa lý của đất (pH, %OC, hàm lượng NH₄⁺, độ ẩm) và than (hiệu suất thu hồi, OC, pH, pHpzc, số nhóm H⁺, OH⁻) đã được phân tích. Kết quả cũng cho thấy việc bổ sung than sinh học lên đất xám làm giảm khả năng hấp phụ NH₄⁺ và than sinh học được sản xuất ở nhiệt độ thấp thì giảm ít hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38529
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.