Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38547
Title: Sử dụng kỹ thuật chiết điểm mù kết hợp với phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử để xác định hàm lượng kẽm trong một số mẫu rau thương phẩm tại Đà Lạt
Authors: Trần, Thị Hoài Linh
Lê, Thị Thanh Trân
Nguyễn, Thị Tố Uyên
Keywords: Chiết điểm mù
Phân tích cây trồng
Zn
Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghiệp và Thực phẩm;Tập 20, Số 01 .- Tr.117-126
Abstract: Một kỹ thuật mới trong số các kỹ thuật hóa học xanh - kỹ thuật chiết điểm mù (cloud- point extraction) kết hợp với phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử đã được phát triển để xác định kẽm có trong một số mẫu rau thương phẩm được trồng tại Đà Lạt, sử dụng thuốc thử 1-(2-pyridylazo)-2- naphtol (PAN) trong môi trường Triton X-100. Phức chất màu hồng được tạo ra giữa Zn²⁺ và PAN trong môi trường pH 8,5, với độ hấp thụ cực đại tại bước sóng 545nm. Phương pháp đạt được giới hạn phát hiện 0.12 mg/kg, với độ lặp lại RSD = 0,13% và độ thu hồi 89,3%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38547
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.