Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38547
Nhan đề: Sử dụng kỹ thuật chiết điểm mù kết hợp với phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử để xác định hàm lượng kẽm trong một số mẫu rau thương phẩm tại Đà Lạt
Tác giả: Trần, Thị Hoài Linh
Lê, Thị Thanh Trân
Nguyễn, Thị Tố Uyên
Từ khoá: Chiết điểm mù
Phân tích cây trồng
Zn
Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghiệp và Thực phẩm;Tập 20, Số 01 .- Tr.117-126
Tóm tắt: Một kỹ thuật mới trong số các kỹ thuật hóa học xanh - kỹ thuật chiết điểm mù (cloud- point extraction) kết hợp với phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử đã được phát triển để xác định kẽm có trong một số mẫu rau thương phẩm được trồng tại Đà Lạt, sử dụng thuốc thử 1-(2-pyridylazo)-2- naphtol (PAN) trong môi trường Triton X-100. Phức chất màu hồng được tạo ra giữa Zn²⁺ và PAN trong môi trường pH 8,5, với độ hấp thụ cực đại tại bước sóng 545nm. Phương pháp đạt được giới hạn phát hiện 0.12 mg/kg, với độ lặp lại RSD = 0,13% và độ thu hồi 89,3%.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38547
ISSN: 0866-8132
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.