Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3854
Title: Thành phần hóa học của cặn chiết dicloromethan thân cây nụ đinh (Luculia pinceana Hook.)
Authors: Trần, Thanh Hà
Nguyễn, Văn Đậu
Nguyễn, Hoàng Mai
Phạm, Hùng Việt
Dương, Hồng Anh
Keywords: Luculia pinceuna Hook.
Dicloromethan
Đồng phân E/Z-mappianin E
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.61-66,71
Abstract: Bài báo thông qua kết quả phân lập và khảo sát cấu trúc của 5 hợp chất từ phần thân rễ của loài Luculia pinceana Hook. mọc ở Việt Nam, cũng như kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào (HepG2) của hỗn hợp các đồng phân E/Z-mappianin E.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3854
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.