Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3854
Nhan đề: Thành phần hóa học của cặn chiết dicloromethan thân cây nụ đinh (Luculia pinceana Hook.)
Tác giả: Trần, Thanh Hà
Nguyễn, Văn Đậu
Nguyễn, Hoàng Mai
Phạm, Hùng Việt
Dương, Hồng Anh
Từ khoá: Luculia pinceuna Hook.
Dicloromethan
Đồng phân E/Z-mappianin E
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.61-66,71
Tóm tắt: Bài báo thông qua kết quả phân lập và khảo sát cấu trúc của 5 hợp chất từ phần thân rễ của loài Luculia pinceana Hook. mọc ở Việt Nam, cũng như kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào (HepG2) của hỗn hợp các đồng phân E/Z-mappianin E.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3854
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.02 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.