Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thanh Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Đậu-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Mai-
dc.contributor.authorPhạm, Hùng Việt-
dc.contributor.authorDương, Hồng Anh-
dc.date.accessioned2018-08-23T02:47:30Z-
dc.date.available2018-08-23T02:47:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7861-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3854-
dc.description.abstractBài báo thông qua kết quả phân lập và khảo sát cấu trúc của 5 hợp chất từ phần thân rễ của loài Luculia pinceana Hook. mọc ở Việt Nam, cũng như kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào (HepG2) của hỗn hợp các đồng phân E/Z-mappianin E.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.61-66,71-
dc.subjectLuculia pinceuna Hook.vi_VN
dc.subjectDicloromethanvi_VN
dc.subjectĐồng phân E/Z-mappianin Evi_VN
dc.titleThành phần hóa học của cặn chiết dicloromethan thân cây nụ đinh (Luculia pinceana Hook.)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.