Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38571
Title: Oxy hóa tinh bột hạt mít sử dụng tác nhân natri hypochlorite: ảnh hưởng của điều kiện phản ứng
Authors: Lê, Thị Hồng Thuý
Nguyễn, Thị Huệ Chi
Huỳnh, Thị Anh Thư
Bùi, Vương Thịnh
Nguyễn, Thị Lương
Nguyễn, Văn Khôi
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Carbonyl
Carboxyl
Natri hypochlorite
Tinh bột hạt mít
Tinh bột oxy hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập 20, Số 02 .- Tr.120-130
Abstract: Nghiên cứu này trình bày kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phản ứng oxy hóa tinh bột hạt mít bằng tác nhân natri hypochlorite. Ảnh hưởng của nồng độ tác nhân oxy hóa, tỷ lệ tinh bột/nước, pH, nhiệt độ và thời gian phản ứng được đánh giá bằng hàm lượng carbonyl, carboxyl tạo thành và hiệu suất thu hồi tinh bột sau oxy hóa. Kết quả cho thấy sản phẩm tinh bột hạt mít oxy hóa tạo điều kiện tối ưu có hàm lượng carbonyl và carboxyl lần lượt là 0,37% và 0,98% ứng với hiệu suất thu hồi là 98,61%. Ảnh SEM cho thấy cấu trúc hạt tinh bột oxy hóa vẫn được giữ nguyên, nhưng bề mặt bị bào mòn nhẹ và xuất hiện những mảnh vỡ nhỏ. Phổ ETIR của tinh bột oxy hóa xuất hiện peak hấp thụ ớ 1744 cm⁻¹ ứng với dao động của nhóm C=0 chứng tỏ phản ứng oxy hóa đã xảy ra. Kết quả đo XRD cho thấy tác nhân hypochlorite chưa tác động đến vùng kết tinh trong cấu trúc hạt tinh bột, quá trình oxy hóa chủ yếu xảy ra ở các vùng vô định hình với sự tham gia của amylopectin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38571
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.96.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.