Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38589
Title: Nghiên cứu đáp ứng động của hệ khung - tấm composite làm việc đồng thời với nền đàn hồi (Dynamic response of composite plate-frame System working simultaneously with elastic foundation)
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Keywords: Tấm composite
Tải trọng động
Khung
Nền đàn hồi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 620 .- Tr.20-24
Abstract: Bài báo trình bày các phương trình cơ bản, thuật toán phần tử hữu hạn và chương trình tính nhằm phân tích tương tác động lực học giữa hệ liên hợp tấm composite - khung không gian và nền đàn hồi, chịu tác dụng của tải trọng động dạng điều hòa, sử dụng mô hình kết cấu và nền đàn hồi làm việc đồng thời. Chương trình tính được viết trong môi trường Matlab cho phép giải phương trình mô tả dao động của hệ và phân tích động lực bài toán đặt. Kết quả bài toán có thể mở rộng nghiên cứu ổn định động của các kết cấu hệ thanh làm việc đồng thời với nền, trong đó vật liệu sử dụng khác nhau như: nhà giàn DKI, nhà cao tầng, tháp truyền hình, vv.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38589
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.