Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38599
Title: Tác động của WTO trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Phạm, Ngọc Hòa
Keywords: Kinh tế thị trường
Tổ chức thương mại thế giới
Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.21-26
Abstract: Dù phải đối mặt với nhiều trở ngại khi thực hiện các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, nhưng việc gia nhập tổ chức này đã tạo động lưc cho Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thu hẹp được khoảng cách phát triển với các nước trên thế giới
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38599
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.