Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38600
Title: Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng để chống thấm cho đập đất trên nền cát pha
Authors: Nguyễn, Hải
Keywords: Cọc đất xi măng
Chống thấm
Đập đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.87-90
Abstract: Bài báo này nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng để làm tường chống thấm cho đập đất trên nền cát pha thường gặp ở các hồ chứa nước vùng ven biển, vùng bồi tích sườn núi. Trên cơ sở thí nghiệm trong phòng xác định hàm lượng xi măng hợp lý để lựa chọn hệ số thấm cho cọc đất trộn xi măng, bài viết còn phân tích ổn định và biến dạng của tường xi măng đất khi cùng làm việc với nền để đảm bảo công trình làm việc ổn định lâu dài. Một ví dụ minh họa được đưa ra để tính toán cho công trình cụ thể bằng phần mềm Plaxis 8.2 Professional.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38600
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.