Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38602
Title: Một xu phòng bệnh hơn một đồng chữa bệnh
Authors: Đỗ, Minh Trung
Keywords: Phòng bệnh
Chữa bệnh
Sức khỏe
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.42-43
Abstract: Đầu năm mới, rộn ràng câu chúc nhau “thật nhiều sức khỏe” vì đó là mong ước của mọi người. Sức khỏe là vốn riêng của mỗi người, không thể ban phát “cho – nhận” mà phải tự bảo vệ, gìn giữ ngay từ lúc còn viên mãn đầy đủ nhất. Mấy ai nghỉ đến chuyện bệnh tật khi còn khỏe mạnh? “Chắc không phải mình, ai xui thì bệnh”, vì vậy, nhiều cơ hội, nhiều biện pháp phòng bệnh đã bị bỏ qua, một trong những biện pháp đó là tiêm ngừa khi còn “nhiều sức khỏe”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38602
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.