Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38606
Title: Nghiên cứu vắc xin điều trị bệnh ung thư
Authors: Huỳnh, Trà Kiệu
Keywords: Vắc xin
Ung thư
Nghiên cứu
Điều trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.44-45
Abstract: Bệnh ung thư đang là một trong những bệnh nguy hiểm nhất hiện nay. Việc nghiên cứu các biện pháp phòng chống ung thư cũng đã và đang thu hút rất nhiều nỗ lực của các nhà khoa học trên khắp thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38606
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.