Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38612
Title: Giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch "Đứng tên giùm"- từ lý luận đến thực tiễn
Authors: Châu, Thị Khánh Vân
Keywords: Giao dịch
Giao dịch có điều kiện
Giao dịch giả tạo
Người trung gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.54-60
Abstract: Trong thời gian qua có không ít các tranh chấp liên quan đến giao dịch “đứng tên giùm”. Tuy nhiên, do pháp luật chưa có quy định về giao dịch “đứng tên giùm”, cùng với việc các Tòa án khi giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch này có sự khác biệt, thậm chí trái ngược nhau về cách nhìn nhận bản chất của giao dịch “đứng tên giùm”. Vi vậy, trong thời gian tới cần có giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến các giao dịch “đứng tên giùm”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38612
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.