Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38613
Title: Chức năng đại diện, chức năng giám sát của nghị viện Ba Lan, Nhật Bản, Xing-ga-po và những gợi mở cho Quốc hội Việt Nam
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Đỗ, Đức Hồng Hà
Keywords: Chức năng đại diện
Chức năng giám sát
Quốc hội Việt Nam
Cơ chế giúp việc
Nghị viện Ba Lan
Nhật Bản và Singapore
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.61-64
Abstract: Nghị viện Ba Lan, Nhật Bản và Singapore thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chức năng giám sát. việc nghiên cứu tìm hiểu thành công của 3 quốc gia này rất hữu ích cho Quốc hội Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng đại diện và chức năng giám sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38613
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.