Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38619
Title: Chăm sóc giảm nhẹ
Authors: Phan, Minh Trí
Keywords: Chăm sóc giảm nhẹ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.50-51
Abstract: Chăm sóc giảm nhẹ có thể là một khái niệm mới với rất nhiều người trong số chúng ta, nhưng nói một cách đơn giản, chăm sóc giảm nhẹ là cách phối hợp nhiều biện pháp nhằm chăm sóc cho những người mắc các bệnh không thể chữa được, làm giảm bớt sự đau đớn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho khoảng thời gian cuối đời, giúp học vượt qua những thời điểm khó khăn trong quá trình tiến triển của bệnh tật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38619
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.