Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38625
Nhan đề: Ảnh hưởng của sự hình thành khớp dẻo ở dầm trong phân tích đẩy dần khung thép phẳng
Tác giả: Lê, Minh Trí
Lê, Trung Kiên
Từ khoá: Phân tích đẩy dần
Phân tích đẩy dần thích nghi kiểm soát lực
Khớp dẻo trên dầm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.107-114
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, sự hình thành khớp dẻo được kể đến trong quá trình phân tích đẩy dần khung thép phẳng. Kết quả từ phân tích đẩy dần phụ thuộc vào dạng tải trọng tác dụng. Phương pháp phân tích đẩy dần có xét đến các dạng dao động (modal pushover analysis - MPA) xây dựng véc tơ tải phụ thuộc vào các dạng dao động. Tuy nhiên, trong phương pháp này, véc tơ tải được coi không đổi trong quá trình phân tích. Khi khớp dẻo hình thành trên dầm, độ cứng của công trình sẽ thay đổi, kéo theo các dạng dao động cũng thay đổi. Vì vậy, để có kết quả chính xác hơn, véc tơ tải nên được cập nhật mỗi khi khớp dẻo xuất hiện. Ba khung thép phẳng gồm 3, 9 và 20 tầng được mô hình và phân tích sử dụng phần mềm SeismoStruct 2016; trong đó, khớp dẻo trên dầm được mô phỏng có kể đến sự giảm cường độ sau khi đạt mô-men giới hạn dẻo, một số phương pháp phân tích đẩy dần với véc tơ tải không đổi (conventional pushover analyses - SPA) và phương pháp phân tích đẩy dần thích nghi có véc tơ tải cập nhật (force based adaptive pushover - FAP) được thực hiện. Ảnh hưởng của sự hình thành khớp dẻo đến kết quả phân tích đẩy dần được khảo sát và đánh giá thông qua các kết quả phân tích này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38625
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.