Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38626
Title: Lạc nội mạc tử cung bắt đầu được chú ý & nghiên cứu
Authors: Phạm, Bách Cúc
Keywords: Lạc nội mạc tử cung
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.59
Abstract: Lạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa, gây đau đớn khi hành kinh và có thể gây vô sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38626
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
730.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.