Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38626
Nhan đề: Lạc nội mạc tử cung bắt đầu được chú ý & nghiên cứu
Tác giả: Phạm, Bách Cúc
Từ khoá: Lạc nội mạc tử cung
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.59
Tóm tắt: Lạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa, gây đau đớn khi hành kinh và có thể gây vô sinh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38626
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
730.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.