Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38630
Title: Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Ngọc
Keywords: BIM
Revít
ROI
Khó khán
Thuận lợi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.115-118
Abstract: Mô hình thống tin xây dựng (BIM) đang là xu hướng phát triển và thách thức hội nhập trong ngành xây dựng của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài báo này trình bày khái niệm về BIM, lịch sử phát triển, ứng dụng BIM của các nước trên thế giới, tổng hợp các phần mềm về BIM và ứng dụng của nó, sau đó định lượng ra các chi phí lợi ích BIM mang lại, đồng thời đánh giá những thuận lợi của Việt Nam khi áp dụng BIM trong đó có các chính sách của nhà nước và cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời đánh giá các khó khăn và thách thức khi Việt Nam áp dụng BIM. Trong đó thấy rằng Việt Nam rất phù hợp để phát triển BIM, cũng rất thuận lợi trong tiếp cận và xây dựng công nghệ 4.0 trong ngành xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38630
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.