Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38630
Nhan đề: Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng BIM trong ngành Xây dựng Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Minh Ngọc
Từ khoá: BIM
Revít
ROI
Khó khán
Thuận lợi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.115-118
Tóm tắt: Mô hình thống tin xây dựng (BIM) đang là xu hướng phát triển và thách thức hội nhập trong ngành xây dựng của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài báo này trình bày khái niệm về BIM, lịch sử phát triển, ứng dụng BIM của các nước trên thế giới, tổng hợp các phần mềm về BIM và ứng dụng của nó, sau đó định lượng ra các chi phí lợi ích BIM mang lại, đồng thời đánh giá những thuận lợi của Việt Nam khi áp dụng BIM trong đó có các chính sách của nhà nước và cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời đánh giá các khó khăn và thách thức khi Việt Nam áp dụng BIM. Trong đó thấy rằng Việt Nam rất phù hợp để phát triển BIM, cũng rất thuận lợi trong tiếp cận và xây dựng công nghệ 4.0 trong ngành xây dựng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38630
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.