Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38632
Title: Đừng để béo phì khi mang thai
Authors: Vũ, Thanh Hồng
Keywords: Béo phì
Mang thai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.60-61
Abstract: Những hậu quả thi kỳ do quá cân, béo phì đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ngày nay, béo phì là một trong những vấn đề được các chuyên gia sức khỏe chú trọng kiểm soát trong quá trình mang thai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38632
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.