Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38645
Title: Luật trọng tài thương mại năm 2010: Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Dương, Quỳnh Hoa
Keywords: Trọng tài thương mại
Giải quyết tranh chấp
Tranh chấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 20 .- Tr.41-46
Abstract: Hiệu quả hoạt động của các trung tâm trọng tài chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu giải quyết tranh chấp hiện tại của các doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do những bất cập, hạn chế trong quy định và việc thực thi Luật Trọng tải thương mại năm 2010. Chính vì vậy, cần có những giải nhằm hoàn thiện Luật này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38645
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.