Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38650
Title: Tiêu chí lựa chọn vật tư hoàn thiện công trình dân dụng tại Long An (Criteria for selection of finishing material of housing projects in Long An province)
Authors: Hà, Duy Khánh
Keywords: AHP
Vật tư hoàn thiện
Công trình dân dụng
Long An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 620 .- Tr.105-111
Abstract: Thiết kế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Trong giai đoạn hình thành dự án, đơn vị thiết kế phải đưa ra nhiều phương án thiết kế nhằm đảm bảo hiệu quả nhất về các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Thực tế, việc lựa chọn các loại vật tư hoàn thiện để thiết kế công trình luôn gặp nhiều khó khăn vì chúng đa dạng và có tính cạnh tranh cao. Chính vì vậy, nghiên cứu này tập trung vào việc xác định các tiêu chí lựa chọn vật tư hoàn thiện này. Thông qua khảo sát ý kiến của các chuyên gia, chủ đầu tư (Ban QLDA), đơn vị tư vấn thiết kế, nghiên cứu này để xuất 04 tiêu chí chính để đánh giá khả năng lựa chọn vật tư hoàn thiện công trình gồm: chất lượng, thương hiệu, giá thành và kỹ thuật với 16 tiêu chí phụ kèm theo. Bằng phân tích thống kê mô tả, các tiêu chí này được xác định là có mức độ đồng ý cao bởi các nhân viên xây dựng. Tiếp theo, nghiên cứu áp dụng các tiêu chí này để xây dựng một hình lựa chọn cho các loại cửa của dự án dân dụng bao gồm cửa nhôm, cửa sắt và cửa gỗ. Kết quả của phân tích AHP cho thấy cửa gỗ hầu như được lựa chọn với khả năng 63.9%, còn cửa nhôm và cửa sắt lần lượt với 18.3% và 17.6%. Thậm chí kết quả phân tích độ nhạy cho thấy cửa gỗ luôn được lựa chọn dựa trên tổng thể các tiêu chí, ngược lại cửa sắt và cửa nhôm không được lựa chọn tại Long An.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38650
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.