Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38658
Title: Tăng thuế thuốc lá ở Việt Nam và kinh nghiệm cải cách thuế thuốc lá ở một số quốc gia
Authors: Nguyễn, Hạnh Nguyên
Phan, Thị Lan Phương
Keywords: Thuốc lá
Thuế thuốc lá
Cải cách thuế thuốc lá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 20 .- Tr.59-64
Abstract: Thuốc lá là sản phẩm được hạn chế tiêu dùng vì gây ra những tác hại lớn đối với sức khỏe con người. Các quốc gia trong đó có Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp kiểm soát thuốc lá, Tăng thuế đối với thuốc lá là biện pháp được sử dụng phổ biến vì làm giảm tiêu dùng thuốc lá hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích khác cho xã hội và có thể làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38658
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.