Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38677
Title: Hiện trạng sạt trượt mái taluy đoạn đèo La Hy đường La Sơn - Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế và kiến nghị giải pháp phòng chống
Authors: Đỗ, Hữu Đạo
Phan, Ngọc Hải Đăng
Keywords: Mái dốc
Sạt trượt
Ổn định
Giải pháp khắc phục
Đường đèo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.152-157
Abstract: Đèo La Hy (Từ km l2+100 đến km20+300), đường La Sơn - Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế với đặc điểm mái dốc lớn và phức tạp, điều kiện mưa nhiều vào mùa mưa nên thường xảy ra sạt trượt. Bên cạnh đó các giải pháp khắc phục đã áp dụng như: tường chắn bê tông và rọ đá, tuy nhiên sạt trượt còn tiếp tục xảy ra nên hiệu quả mang lại không cao. Do vậy việc đánh giá nguyên nhân, cơ chế gây sạt trượt để tìm một giải pháp xử lý kịp thời là cần thiết. Bài báo này giới thiệu những kết quả nghiên cứu về hiện trạng sạt lở trên các mái dốc dọc theo đường La Sơn - Nam Đông ở đoạn đèo La Hy tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng hợp các điểm sạt lở trong khu vực nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên và nhân tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến sự mất ổn định của mái dốc. Mô phỏng số bằng phần mềm PLAXIS 8.2 để tính toán ổn định của các điểm sạt trượt và kiến nghị một số giải pháp khắc phục nhằm góp phần duy trì sự hoạt động ổn định, lâu dài của tuyến đường huyết mạch này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38677
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.