Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38681
Title: Tổng quan một số nghiên cứu trên thế giới về tăng cường hiệu quả chống thấm cho nền đập đất khi sử dụng công nghệ mới
Authors: Nguyễn, Hải
Keywords: Chống thấm
Biến dạng
Đập đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.158-161
Abstract: Bài báo tổng hợp một số nghiên cứu về biện pháp xử lý chống thấm cho đập đất khi áp dụng công nghệ mới bao gồm hiệu quả chống thấm, thấm tiếp xúc giữa nền và đập. biến dạng của tường khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu đập khi sử dụng lâu dài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38681
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.