Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38682
Title: Ảnh hưởng của phụ gia khoáng đến tính chất của chất kết dính định hướng dùng trong bê tông rỗng thoát nước
Authors: Nguyễn, Văn Đồng
Phan, Quang Minh
Nguyễn, Việt Phương
Phạm, Hữu Hanh
Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Bê tông rỗng thoát nước
Phụ gia khoáng
Độ nhớt
Cường độ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.162-166
Abstract: Bê tông rỗng thoát nước (BTRTN) chưa được nghiên cứu và ứng dụng nhiều tại Việt Nam, đặc điểm nổi bật của bê tông này là có hệ thống lỗ rỗng hở thông nhau cho nước chảy qua. Hai chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá chất lượng BTRTN là hệ số thấm và cường độ, nhưng đây lại là hai hàm ngược nhau. Vì vậy cần có các nghiên cứu cải thiện các tính chất của loại bê tông này như: tính công tác, cường độ,... một trong các biện pháp hiệu quả đó nâng cao chất lượng của hồ chất kết dính (CKD). Trong bài báo này tác giả cải thiện tính chất của hồ CKD bằng việc sử dụng phụ gia khoáng silicatume (SF) và tro bay (FA) với hàm lượng 10%; 20% và 30% với từng loại riêng rẽ và sử dụng kết hợp 10%SF với 10-30% FA. Tác giả nghiên cứu 2 tính chất điển hình của CKD đó là: độ nhớt của hồ CKD thông qua thời gian chảy qua côn Marsh, độ nhớt tức thời xác định bằng máy SV-10 và cường độ của đá CKD.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38682
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.