Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38683
Title: Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Keywords: Thương lượng tập thể
Thương lượng lao động
Thỏa ước lao động tập thể
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 21 .- Tr.21-27
Abstract: Thương lượng tập thể là một trong những cách thức hiệu quả nhằm xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và bền vững, về cơ bản, các quy định của pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể được đánh giá là thống nhất và tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, các quy đinh này vẫn còn bỏ sót một số nội dung quan trọng, khó áp dụng hoặc mới chỉ được áp dụng trong phạm vi hẹp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38683
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.