Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/386
Title: Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Lục, Thị Trung Hải
Keywords: Trò chơi học tập
Giáo dục trí tuệ
Mẫu giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 421 .- Tr.22-25
Abstract: Trong quá trình giáo dục trẻ, việc giáo dục trí tuệ cho trẻ có vai trò quan trọng. Châm sóc, giáo dục trẻ thật tốt hôm nay chính là sự chuẩn bị hành trang cho những chủ nhân trong tương lai của đất nước có trí tuệ, năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với nhiều loại hình lao động mới. Ở trường mầm non, giáo viên dạy trẻ thông qua các hoạt động, phương pháp và phương tiện khác nhau. Trong đó, đối với trẻ mẫu giáo, trò chơi học tập được coi là một phương tiện không thể thiếu trong quá trình giúp trẻ hình thành, phát triển các năng lực trí tuệ. Đồng thời, bồi dưỡng và phát triển các khả năng: chú ý, ghi nhớ và tưởng tượng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/386
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_916.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.