Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/386
Nhan đề: Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Lục, Thị Trung Hải
Từ khoá: Trò chơi học tập
Giáo dục trí tuệ
Mẫu giáo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 421 .- Tr.22-25
Tóm tắt: Trong quá trình giáo dục trẻ, việc giáo dục trí tuệ cho trẻ có vai trò quan trọng. Châm sóc, giáo dục trẻ thật tốt hôm nay chính là sự chuẩn bị hành trang cho những chủ nhân trong tương lai của đất nước có trí tuệ, năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với nhiều loại hình lao động mới. Ở trường mầm non, giáo viên dạy trẻ thông qua các hoạt động, phương pháp và phương tiện khác nhau. Trong đó, đối với trẻ mẫu giáo, trò chơi học tập được coi là một phương tiện không thể thiếu trong quá trình giúp trẻ hình thành, phát triển các năng lực trí tuệ. Đồng thời, bồi dưỡng và phát triển các khả năng: chú ý, ghi nhớ và tưởng tượng.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/386
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_916.72 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.