Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38718
Title: Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong bộ luật dân sự năm 2015
Authors: Tưởng, Duy Lượng
Keywords: Bộ luật Dân sự
Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 22 .- Tr.10-13,64
Abstract: Việc xác định đúng chủ thể quan hệ pháp luật dân sự nói chung, chủ thể quan hệ pháp luật dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, mà chứa đựng nhiều ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, cần xác định rõ chủ thể quan hệ pháp luật dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự hiện nay ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38718
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.