Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38736
Title: Ứng dụng tấm nhựa trong việc giảm ảnh hưởng của hiện tượng co ngót lên kết cấu lỗ mở của tường bê tông cốt thép (An application of plastic plates in reducing the effects of shrinkage on openings of concrete walls)
Authors: Nguyễn, Lục Hoàng Hiệp
Nguyễn, Xuân Vũ
Nguyễn, Phúc Bình An
Bùi, Quang Thái
Nguyễn, Công Huân
Lương, Văn Hải
Keywords: Lỗ mở
Tường bê tông cốt thép
Tấm nhựa gia cường
Co ngót
Vết nứt
SAP2000
ABAQUS
Phần tử hữu hạn
PTHH
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 622 .- Tr.61-66
Abstract: Trong bài báo này, một giải pháp sử dụng các tấm nhựa với hình dạng đặc biệt được đề xuất nhằm giảm ứng suất cục bộ do quá trình co ngót của bê tông tác động lên vị trí các góc của các lỗ mở trên tường bê tông cốt thép (BTCT). Trước tiên, lý thuyết về hiện tượng co ngót của bê tông cùng các giải pháp phổ biến chống phá hoại nứt tại các góc của các lỗ mở trên tường BTCT được trình bày. Sau đó, cách tính toán biến dạng do co ngót theo tiêu chuẩn ACI và Eurocode được đề cập. Tiếp theo, giá trị ứng suất tại vị trí các góc của lỗ mở có gia cường tấm nhựa được tính toán thông qua việc mô hình kết cấu này bằng các phần mềm phân tích phần tử hữu hạn (PTHH) SAP2000 và ABAQUS. Kết quả thu được từ các mô hình này được so sánh với nhau và đánh giá. Cuối cùng, phương pháp mô hình tối ưu được đề xuất để từ đó tìm được ứng suất tại vị trí các góc của lỗ mở nhằm chọn kích thước tấm nhựa gia cường phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38736
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.