Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38747
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Sỹ Hùng-
dc.contributor.authorHoàng Anh-
dc.date.accessioned2020-11-02T08:26:11Z-
dc.date.available2020-11-02T08:26:11Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38747-
dc.description.abstractBài báo nghiên cứu thực nghiệm giải pháp túi đất D-BOX để gia cường đất yếu có lớp cát san lấp. Cát san lấp lấy tại vị trí thí nghiệm cho vào trong các bao D-BOX, đặt xuống hố móng và đầm chặt. Kết quả thí nghiệm bàn nén hiện trường trên đất không gia cố và đất gia cố bởi một 1 và 2 lớp D-BOX cho thấy ở mức tải 240 kPa, độ lún đất gia cố giảm hơn 2 lần so với đất chưa gia cố. Đất chưa gia cố bị phá hoại ở cấp tải 160 kPa, trong khi đất gia cố chưa có dấu hiệu phá hoại ờ cấp tải 360 kPa và 400 kPa khi gia cố bằng 1 và 2 lớp D-BOX. Việc sử dụng túi D-BOX cũng làm giảm đáng kể độ lún dư.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 622 .- Tr.85-89-
dc.subjectD-BOXvi_VN
dc.subjectCát san lấpvi_VN
dc.subjectĐất yếuvi_VN
dc.subjectThí nghiệm bàn nénvi_VN
dc.titleNghiên cứu thực nghiệm giải pháp gia cố nền đất yếu có cát san lấp bằng túi đất D - BOX (Experimental study on the bearing capacity of weak soil with tilling sand layer above using D-BOX soil bags)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.