Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38749
Title: Nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về mâu thuẫn xã hội chủ yếu hiện nay
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Trần, Thùy Chi
Keywords: ĐCS Trung Quốc
Mâu thuẫn xã hội chủ yếu
Phát triển không cân bằng và không đầy đủ
Vấn đề xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.3-12
Abstract: Nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao liên tục trong một thời gian dài của Trung Quốc đã tạo ra nhiều của cải xã hội, nhưng mặt trái của sự tăng trưởng "nóng” này là sự phân hóa sâu sắc giữa các nhóm người trong xã hội, phân hóa giàu nghèo, chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền không ngừng mở rộng, giai tầng xã hội phân hoá nhanh. Sự phân hoá này chứa đựng nhiều mâu thuẫn. đối lập giữa các nhóm xã hội, thậm chí là xung đột xã hội về địa vị xã hội và quyền lợi xã hội, là một trong những nguyên nhân gây bất ổn chính trị xã hội. Bài viết phân tích những chuyển biến trong nhận thức của ĐCS Trung Quốc về mâu thuẫn xã hội chủ yếu hiện nay, nhận diện nội hàm về nhu cầu cuộc sống ngày càng tốt đẹp của người dân, sự phát triển không cân bằng và không đầy đủ hiện nay ở nước này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38749
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.