Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38757
Title: Hoạt động cầu phong và thụ phong trong quan hệ ngoại giao Đại Việt – Trung Quốc giai đoạn 1600 – 1785
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Cầu phong
Đại Việt
Nhà Minh
Nhà Thanh
Thụ phong
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.48-67
Abstract: So với các giai đoạn trước và sau đó, giai đoạn 1600 -1785 là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử cầu phong, thụ phong giữa hai nước Việt - Trung bởi chưa lúc nào trong một nước lại tồn tại cùng lúc nhiều thực thể chính trị như Đại Việt giai đoạn này. Bên cạnh vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở Đàng Trong thì có thế lực cát cứ của nhà Mạc ở Cao Bằng. Đến nửa sau thế kỷ XVIII còn có sự nổi lên của anh em nhà Tây Sơn. Dù mâu thuẫn, đối kháng nhau nhưng các thế lực chính trị nói trên đều có chung nhu cầu cầu phong Trung Quốc để được hợp thức hóa ngai vị của người đứng đầu, của vương triều mình và hy vọng có thể nương dựa vào bậc “thượng quốc” Trung Hoa trong cuộc nội chiến đầy thử thách lúc đó. Trước bối cảnh ấy, thái độ, bản chất thật sự của nước lớn Trung Quốc cũng được bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38757
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.