Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38759
Title: Nghiên cứu chú và thi tự trong thơ tống biệt bằng chữ Hán thế kỷ XVIII – XIX
Authors: Hán, Thị Thu Hiền
Keywords: Chú
Thi tự
Thơ tống biệt
Thế kỷ XVIII – XIX
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.68-78
Abstract: Thơ ca thời kì trung đại Việt Nam có sự giao lưu mạnh mẽ với văn học Trung Quốc, từ ngôn ngữ, thể loại đến đề tài. Thơ tống biệt bằng chữ Hán là một minh chứng tiêu biểu. Trong quá trình giao lưu ấy, sự xuất hiện của chú và thi tự là một đặc sắc nghệ thuật mới mẻ của thơ tống biệt thế kỷ XVIII- XIX của Việt Nam. Chú và thi tự có ý nghĩa rất lớn, giúp người đọc có những định hướng sáng rõ hơn khi tiếp cận tác phẩm. Đồng thời sự xuất hiện của chú và thi tự chính là một trong những minh chứng rõ nét cho tính kỷ sự của thơ tống biệt thế kỷ XVIII-XIX ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38759
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.