Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38775
Title: Ứng xử của sàn rỗng sử dụng vữa xi măng cát và lưới sợi thép định hình
Authors: Đào, Duy Kiên
Phan, Hải Đăng
Phan, Thanh Hoàng
Nguyễn, Thanh Hưng
Lê, Công Định
Keywords: Sàn rỗng
Vữa xi măng
Cát
Lưới
Sợi thép định hình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 623 .- Tr.17-21
Abstract: Nhằm đánh giá đúng ứng xử của kết cấu sàn rỗng tổ hợp từ các tấm vữa xi măng cát có gia cường bằng lưới sợi thép định hình, chương trình thực nghiệm được tiến hành trên mẫu sàn rỗng kích thước 2m x 3m, được tổ hợp từ các tấm lưới sợi thép dạng gấp khúc. Nghiên cứu tập trung phân tích đường cong ứng xử (P-ô), khả năng chịu lực của kết cấu sàn rỗng tổ hợp như vậy có đáp ứng được yêu cầu để đưa vào thiết kế sử dụng hay không, các vị trí xuất hiện phá hoại ra sao, khả năng mất ổn định của kết cấu, đồng thời đánh giá lại thiết kế lưới thép định hình được sử dụng trong nghiên cứu. Từ đó đánh giá được triển vọng áp dụng loại kết cấu mới này cho việc thiết kế và xây dựng công trình có khả thi hay không.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38775
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.