Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38782
Title: TS. Nguyễn Minh Phong: Cần chính sách tài chính tỉnh táo cho đặc khu
Authors: Thanh Huyền
Keywords: Nguyễn Minh Phong
Chính sách tài chính
Đặc khu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 6 .- Tr.5-9
Abstract: Trong Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật đặc khu), báo cáo UBTVQH tại phiên họp thứ 23, nhiều thể chế, chính sách ưu đãi đặc thù được xây dựng nhằm tăng độ hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư vào ba đặc khu này theo tính thần không trái với hiến pháp, có tính vượt Trộì, thông thoáng, tạo lợi thế để cạnh tranh quốc tế, cũng như nhất quán, ổn định và lâu dài...Xung quanh vấn đề này, PV Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Minh Phong - Phó Vụ trưởng, Phó Ban tuyên truyền lý luận, báo Nhân Dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38782
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.