Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38806
Title: Mức độ quan tâm của người sử dụng đến các thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Đối tượng sử dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mức độ quan tâm
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.28-33
Abstract: Nhu cầu thông tin về sức khỏe hay vị thế tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngày càng tăng đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập toàn cầu. Những thông tin này được thể hiện thông qua bộ báo cáo tài chính (BCTC) lập bởi doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ quan tâm của người sử dụng thông tin đến từng BCTC và những chỉ tiêu cụ thể trên BCTC lại không giống nhau. Bài viết này tìm hiểu và tổng hợp đánh giá của người sử dụng về tầm quan trọng của các thông tin trình bày trên BCTC của DNNVV, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường vai trò cùa BCTC DNNVV đối với việc ra quyết định của người sử dụng thông tín.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38806
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.