Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38808
Title: An ninh tài chính - tiền tệ và công tác truyền thông
Authors: Vũ, Quốc Dũng
Keywords: An ninh tài chính
Tiền tệ
Công cụ tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.73-76
Abstract: Tin đồn thất thiệt trong kinh tế, nhất là tin trên không gian mạng có nhiều dạng, cấp độ và phạm vi, cũng như xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không chỉ đe dọa trực tiếp đến lợi ích, danh dự, nhân phẩm, tinh thần của công dân, mà còn gây hoang mang dư luận, gây thiệt hại không nhỏ về an ninh, trật tự xã hội... Hệ lụy càng lớn khi đối tượng của tin đồn có vị thế, vai trò lớn trong đời sống, khi tin đồn được tung ra có tổ chức chặt chẽ và nhằm mục đích rõ ràng, không lương thiện; được lan tỏa nhanh, rộng và được dư luận rộng rãi đón nhận “nữa tin, nửa ngờ"...?l
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38808
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.