Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38808
Nhan đề: An ninh tài chính - tiền tệ và công tác truyền thông
Tác giả: Vũ, Quốc Dũng
Từ khoá: An ninh tài chính
Tiền tệ
Công cụ tài chính
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.73-76
Tóm tắt: Tin đồn thất thiệt trong kinh tế, nhất là tin trên không gian mạng có nhiều dạng, cấp độ và phạm vi, cũng như xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không chỉ đe dọa trực tiếp đến lợi ích, danh dự, nhân phẩm, tinh thần của công dân, mà còn gây hoang mang dư luận, gây thiệt hại không nhỏ về an ninh, trật tự xã hội... Hệ lụy càng lớn khi đối tượng của tin đồn có vị thế, vai trò lớn trong đời sống, khi tin đồn được tung ra có tổ chức chặt chẽ và nhằm mục đích rõ ràng, không lương thiện; được lan tỏa nhanh, rộng và được dư luận rộng rãi đón nhận “nữa tin, nửa ngờ"...?l
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38808
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.