Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38810
Title: Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán trách nhiêm của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ -Vinacomin
Authors: Dương, Thị Vân Anh
Keywords: Báo cáo kế toán trách nhiệm
Thiết lập hệ thống báo cáo
Doanh nghiệp
Nội dung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.39-42
Abstract: Báo cáo trách nhiệm là một phần của quản lý kế toán, giúp các giám đốc điều hành doanh nghiệp thực hiện quyết định chính xác trong hoạt động hàng ngày thông qua báo cáo về thu nhập và chi phí. Do đó, báo cáo trách nhiệm thực sự là một phần quan trọng trong kế toán quản trị, để thu thập, xử lý và báo cáo thông tín về tài chính và tinh hình phi tài chính của một doanh nghiệp, từ đó giúp kiểm soát quá trình vận hành và đánh giá hiệu quả của từng bộ phận trong một tổ chức, thiết lập quyền và trách nhiệm cũng như hệ thống chi sổ và các công cụ để báo cáo kết quả của từng bộ phận trong đơn vị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38810
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.