Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38812
Title: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với môi trường đầu tư tại Việt Nam
Authors: Hoàng, Phương Anh
Keywords: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Môi trường đầu tư
Năng lực cạnh tranh.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 7 .- Tr.9-12
Abstract: Với tình hình chính trị ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, chi phí lao động thấp, tốc độ mở cửa thương mại cao và lợi thế về vị trí địa lý, là những điều kiện quan trọng thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam đang ngày càng tăng lên. Cải thiện môi trường đầu tư chính là thước đo nỗ lực của chinh phủ trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian qua, môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn còn tồn tại một số rào cản, làm ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh như: thủ tục hành chính phức tạp, hệ thống chính sách chưa ổn định, minh bạch, tham nhũng trong các khu vực công còn ở mức cao, rủi ro trong một số lĩnh vực kinh tế,... Chính vì vậy, bài viết tập trung đánh giá thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với môi trường đầu tư của Việt Nam, từ đó đề xuắt một số kiến nghị nhằm tăng cường vaì trò điều hành của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư quốc gia trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38812
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.